Monday, December 27

...


dzisiejszy spacer...

Saturday, December 4

skuta lodem...

 ...część zatoki puckiej  - REWA..dzisiaj..ok. 13-tej...